technologie

Een HELRAS dompelsonar voltooit zeetest aan boord van de Seagull USV

In een zeeacceptatietest (Sea Acceptance Test, SAT), uitgevoerd door de Israëlische marine, werd een actieve langeafstandsdompelsonar voor helicopters (Helikopter Long-Range Active Sonar, HELRAS) met succes ingezet voor gebruik aan boord van de SeagullTM, het onbemand oppervlaktevaartuig (Unmanned Surface Vessel, USV) van Elbit Systems.

Het gebruik van een dompelsonar aan boord van een USV verhoogt de operationele werktijd en verbetert aanzienlijk de detectiecapaciteit en de effectiviteit van onderzeebootbestrijdingsapparatuur (Anti-Submarine Warfare, ASW).

De ”autonome multimissie” Seagull USV beschikt over schakelbare, modulaire missie payloads en kan, naast ASW, ook mijnenbestrijdingsmaatregelen (Mine Countermeasure Missions, MCM), elektronische krijgsvoering (Electronic Warfare, EW), maritieme beveiliging (Maritime Security, MS), hydrografische en andere missies uitvoeren met dezelfde USV, missiecontrolesysteem en datalinks. Met de Seagull USV krijgt de marine een echte krachtspeler, die betere prestaties levert voor marine activiteiten, waardoor het risico op verlies van mensenlevens sterk beperkt wordt, éde aanschaf- en operationele kosten drastisch omlaag worden gebracht.

Aanwijzingen voor de redactie: 

De Seagull USV van Elbit Systems, operationeel samenwerkend met de Israëlische marine, presteerde uitstekend tijdens de Noordzeetesten van het Belgische Ministerie van Defensie in 2017 en neemt regelmatig deel aan internationale marine oefeningen voor het uitvoeren van mijnen- en onderzeebootbestrijdingsmissies.

  • De NAVO-troepen hebben de Seagull USV ingezet tijdens een gezamenlijke onderzeebootbestrijdingsmissie (ASW) met het Santa Maria-klasse fregat ‘Victoria‘ van de Spaanse marine en de Type-45 HMS Duncan van de Royal Navy;
  • De Seagull USV nam deel aan een gezamenlijke mijnenbestrijdingsmissie (MCM) van de Britse Royal Navy met de Israëlische marine, waarbij de Seagull USV werd belast met de beveiliging van een pad voor HMS Ocean, het Britse helikopterdekschip.
  • Uitvoering van een autonome, volledig onbemande mijnenbestrijdingsmissie (MCM) in zeegangen 5 en 6 tijdens de MCM-testen in de Belgische Noordzee die begin juni 2017 vanaf de Belgische marinebasis Zeebrugge werden uitgevoerd.

Over Elbit Systems 

Elbit Systems Ltd. is een internationaal hoogtechnologisch bedrijf dat zich bezighoudt met een breed scala aan defensie-, binnenlandse veiligheids- en commerciële programma”s over de hele wereld. Het bedrijf, dat zowel Elbit Systems als haar dochterondernemingen omvat, is actief op het gebied van lucht- en ruimtevaart, land- en zeesystemen, commando, controle, communicatie, computers, intelligence surveillance and reconnaissance (‘C4ISR’), onbemande vliegtuigsystemen, geavanceerde elektro-optische systemen, elektro-optische ruimtevaartsystemen, Electronic Warfare systemen, signal intelligentiesystemen, data links en communicatiesystemen, radio- en cybersystemen. Het bedrijf richt zich tevens op het actualiseren van bestaande platforms, het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor defensie, binnenlandse veiligheid en commerciële toepassingen, en het leveren van een breed scala aan ondersteunende diensten, waaronder trainings- en simulatiesystemen.

Bezoek voor meer informatie: http://www.elbitsystems.com , volg ons op Twitter of bezoek ons officieel Youtube-kanaal.

Bezoek onze webpagina Persbetrekkingen voor achtergrondmateriaal en informatie over de activiteiten van Elbit Systems.

Deze persmededeling bevat toekomstgerichte verklaringen (in de zin van Artikel 27A van de Veiligheidswet van 1933, zoals gewijzigd en Artikel 21E van de Veiligheidswet van 1934, zoals gewijzigd) betreffende Elbit Systems Ltd en/of zijn dochterondernemingen (collectief ”het Bedrijf”), voor zover dergelijke verklaringen geen betrekking hebben op historische of huidige feitelijkheden. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen, schattingen, projecties en veronderstellingen van het management. De toekomstgerichte verklaringen worden afgelegd overeenkomstig de veilige havenbepalingen van het Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en brengen bepaalde risico”s en onzekerheden met zich mee, die moeilijk te voorspellen zijn. Daarom kunnen de daadwerkelijke toekomstige resultaten, prestaties en tendensen materieel verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen en zijn deze eventueel toe te schrijven aan een verscheidenheid van factoren, met inbegrip, maar zonder beperking, van: werkingsgebied en lengte van klantencontracten; overheidsvoorschriften en goedkeuring; veranderingen van regering en het in de begroting opnemen van prioriteiten; algemene markt, politieke en economische voorwaarden in de landen waarin het Bedrijf werkzaam is of handelt, met inbegrip van, onder anderen Israël en de Verenigde Staten; verschillen in voorziene en daadwerkelijke programmaprestaties, met inbegrip van de capaciteit om te werk te gaan onder langetermijncontracten tegen een vaste prijs; en het resultaat van wettelijke en/of regelgevende werkzaamheden. De hierboven vermelde factoren zijn niet allesomvattend en nadere informatie is te vinden in het laatste jaarverslag van Elbit Systems Ltd op Form 20-F, dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten. Alle toekomstgerichte uitspraken gelden alleen vanaf de datum van deze publicatie. Het bedrijf verplicht zich niet om zijn toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Elbit Systems Ltd, inclusief logo, merk, product-, dienst- en procesnamen die in dit persbericht voorkomen, zijn de handelsmerken of dienstmerken van Elbit Systems Ltd of aan haar gelieerde bedrijven. Alle andere merk-, product-, dienst- en procesnamen die verschijnen zijn de handelsmerken van hun respectieve houders. Verwijzing naar of gebruik van een product, dienst of proces anders dan die van Elbit Systems Ltd houdt geen aanbeveling, goedkeuring, aansluiting of sponsoring van dat product, dienst of proces door Elbit Systems Ltd in. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht onder enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Elbit Systems Ltd of enige derde partij, of dit nu impliciet, ten gevolge van uitsluiting of anderszins is, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit document.

Contact opnemen:
David Vaaknin
Vice-president, Hoofd Corporate Communications
Tel: +972-77-2946691 
mobiel: +972-52-8000403
e-mail: david.vaaknin@elbitsystems.com

Dana Tal-Noyman
Directeur Corporate Communications & Digital
Tel: +972-77-294-8809 
mobiel: +972-54-9998809
e-mail: dana.tal@elbitsystems.com

HAIFA, Israël, February 11, 2019 /PRNewswire/ —